Significante

Componente material o casi material del signo lingüístico (representación mental o concepto que corresponde a esa imagen fónica).

Si te apetece compartir:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+
Publicado en Glosario

Twitter: byvox